Der siges tak for i dag samtidig er det sæsonens sidste jagt